Xem Phim 11 loại âm thanh đặc biệt – Máy chiếu phim x6thzd4

More videos
   

Một trong những việc của đội phụ trách nghe-nhìn vào thời đó là chạy chiếc máy này vào những ngày chiếu phim. Tiếng “tạch tạch tạch” của bánh răng thật sự lớn như trong đoạn clip và thường kèm theo những thứ tiếng khác như:”Vặn lớn lên!” hoặc “Tập trung nào các em!”

Category: Xem Phim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>