Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Token Airdrop (XQT) Miễn Phí , nhận được 50 token miễn phí

Airdrop (XQT) là về bất động sản trên blockchain, cung cấp một dịch vụ niêm yết phân cấp quốc tế. Tại đây, mọi người sẽ có thể liệt kê các tài sản nhà ở hoặc thương mại để bán, cho thuê, hoặc đấu giá. Bất cứ ai trên thế giới sẽ có thể duyệt qua dịch vụ niêm yết và xem các tài sản có giá trị trong thời gian thực fiat và cryptocurrency.

“Lưu ý quan trọng: Yêu cầu ví tiền NEO” 

1. Link đăng ký nhé :  https://airdropalert.com/join/Quarteria/f9af0156-bd80-3252-b3f0-67375f98c84b

2. Hoàn thành một số nhiệm vụ truyền thông xã hội và gửi thông tin của bạn tới biểu mẫu.
3. Nhận XQT $ 1 cho mỗi lần giới thiệu với mã giới thiệu duy nhất của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy mã của mình ở đầu trang sau khi bạn gửi biểu mẫu đặt hàng hoặc trong email .
4. Kiểm tra số dư giới thiệu của bạn trên bảng điều khiển.

Airdrop (XQT) Token ĐĂNG KÝ NHẬN TOKEN FREE – GET FREE TOKEN XQT

Hướng Dẫn Đăng Ký Token Airdrop (XQT) Miễn Phí

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>