Xem TiVi VTV 9 Online – VTV 9 Trực Tuyến

   

Video Kênh Xem TiVi VTV 9 Online – VTV 9 Trực Tuyến

Xem Tivi Kênh VTV 9 Online là một kênh truyền hình mới của Đài truyền hình Việt Nam với đối tượng phục vụ chủ yếu là khán giả miền Nam. VTV9 được phát sóng từ Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong hệ thống truyền hình quốc gia VTV, VTV 9 được xem là kênh thông tin tổng hợp thể hiện bản sắc và cá tính riêng để phù hợp với khán giả truyền hình khu vực Nam bộ – nơi có những nét đặc trưng văn hóa khác với khu vực miền Bắc và Trung.

VTV9 là một kênh truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam với đối tượng phục vụ chủ yếu là khán giả Nam Bộ. Kênh do Trung tâm Đài truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. VTV9 nằm trong hệ thống truyền hình quốc gia VTV, được xem là kênh thông tin tổng hợp thể hiện bản sắc và cá tính riêng để phù hợp với khán giả truyền hình khu vực Nam bộ – nơi có những nét đặc trưng văn hóa khác với khu vực miền Bắc và Trung. Đúng 7 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2007,

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>