Xem TiVi VTV 5 Online – VTV 5 Trực Tuyến

   

Video Kênh Xem TiVi VTV 5 Online – VTV 5 Trực Tuyến

Xem Tivi Kênh VTV 5 Online là kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (có phụ đề tiếng Việt) của Đài truyền hình Việt Nam. Kênh này chủ yếu phục vụ các dân tộc vùng sâu vùng xa. Người dân trong nước có thể xem qua hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH hoặc qua mạng cáp Truyền hình Cáp Việt Nam. VTV5 là kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (có phụ đề tiếng Việt) của Đài truyền hình Việt Nam. Kênh này chủ yếu phục vụ các dân tộc vùng sâu vùng xa.

Người dân trong nước có thể xem qua hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH hoặc qua mạng cáp Truyền hình Cáp Việt Nam. VTV5 được lên sóng quảng bá chính thức từ ngày 10 tháng 2 năm 2002, với thời lượng 24 giờ/ngày. Kênh được truyền dẫn miễn phí trên hạ tầng truyền hình số mặt đất (DVB-T2) và Truyền hình số vệ tinh K+. VTV5 cung cấp các thông tin, chính sách của chính phủ, các sự kiện lớn và quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>