Bạn Muốn Hẹn Hò tập 271 ngày 15-5-2017 Trên HTV 7

   

Video Kênh “Bạn Muốn Hẹn Hò tập 271” ngày 15/5/2017

Bên cạnh cặp đôi Quang Linh – Ngọc Anh, BẠN MUỐN HẸN HÒ TẬP 271 hò còn có sự góp mặt của cặp đôi Thanh Hải – Hồng Phăng. Nhờ sự mai mối tích cực của Quyền Linh – Cát Tường, 2 người cũng chịu cho nhau 1 cơ hội tìm hiểu thêm.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>