Tình Bolero Hoan Ca Tập 13 Ngày 10/4/2017 Trên thvl 1 . Gọi là “khoác áo” bởi dù mang tiếng là một chương trình bolero nhưng thế mạnh của các ca sĩ này là nhạc tiền chiến, trữ tình, tình khúc vượt thời gian. Vậy nên trong một vài demo giới thiệu chương trình, có thể thấy phần lớn […]

Read more

Tình Bolero Hoan Ca Tập 6 Ngày 27/3/2017 Trên thvl 1 . Gọi là “khoác áo” bởi dù mang tiếng là một chương trình bolero nhưng thế mạnh của các ca sĩ này là nhạc tiền chiến, trữ tình, tình khúc vượt thời gian. Vậy nên trong một vài demo giới thiệu chương trình, có thể thấy phần lớn […]

Read more

Tình Bolero Hoan Ca Tập 3 Ngày 6/3/2017 Trên thvl 1 . Gọi là “khoác áo” bởi dù mang tiếng là một chương trình bolero nhưng thế mạnh của các ca sĩ này là nhạc tiền chiến, trữ tình, tình khúc vượt thời gian. Vậy nên trong một vài demo giới thiệu chương trình, có thể thấy phần lớn […]

Read more