Ban nhạc quyền năng Tập 8 Ngày 15/4/2017 Trên THVL 1 Ban Nhạc Quyền Năng Tập 8 được phát sóng lúc 21h Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL 1 và phát lại lúc 11h45 Chủ Nhật trên kênh THVL2.  

Read more

Ban nhạc quyền năng Tập 5 Ngày 25/3/2017 Trên THVL 1 Ban Nhạc Quyền Năng Tập 5 được phát sóng lúc 21h Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL 1 và phát lại lúc 11h45 Chủ Nhật trên kênh THVL2.  

Read more

Ban nhạc quyền năng Tập 2 Ngày 4/3/2017 Trên THVL 1 Ban Nhạc Quyền Năng Tập 2 được phát sóng lúc 21h Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL 1 và phát lại lúc 11h45 Chủ Nhật trên kênh THVL2.  

Read more